14 Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde Var?

Secde Ayetleri ve Tilâvet Secdesi

14 Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde Var? Tilavet Secdesi Nasıl ve Ne Zaman Yapılır
? İşte detaylar..

Kur'an-ı Kerimde 14 surede secde ayeti geçmektedir.

Secde ayetleri bulunduğu cüzü okuduğumuz zaman tilavet secdesi yapılması gerekmektedir.

İşte, 14 Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde Var sorusunun cevabı:

 • 9. CÜZ - A`raf sûresi - 206
 • 13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15
 • 14. CÜZ - Nahl sûresi - 49
 • 15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107
 • 16. CÜZ - Meryem sûresi - 58
 • 17. CÜZ - Hacc sûresi - 18
 • 19. CÜZ - Furkan sûresi - 60
 • 19. CÜZ - Neml sûresi - 25
 • 21. CÜZ - Secde sûresi - 15
 • 23. CÜZ - Sâd sûresi - 24
 • 24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37
 • 27. CÜZ - Necm sûresi - 62
 • 30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21
 • 30. CÜZ - Alâk sûresi - 19

14 Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde Var sorusunun cevabını da bu sayede vermiş olduk.


TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Başta, Tilâvet Secdesi yapacak kişinin abdestli, üst başının da temiz ve avret yerlerinin örtülü olması şarttır. Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.

Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır. Bu secdede asıl olan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken "Allâhüekber" ve secde esnasında "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır. / 14 Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde Var

 

TİLAVET SECDESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Tilâvet Secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla beraber, bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Meselâ, arabada giderken tilâvet secdesi yapması gereken kimse bunu ima ile yapabilir.

Bir toplulukta Kur'an okunurken secde âyeti okunmuşsa, Kur'an okuyan kişinin kendisi öne geçerek tilâvet secdesini topluca yaptırması güzel olur. Bu secde yapılırken kadınlarla aynı hizada durulmuş olması problem teşkil etmez. Fakat herkes istediği gibi, bulunduğu yerde tek tek de secde yapabilir.

Secde âyetinin namazda okunması durumunda tilâvet secdesinin nasıl yapılacağı hususunda öteden beri birçok görüş öne sürülmüş ve birtakım öneriler getirilmiştir. Genel olarak söylemek gerekirse, secde âyeti Alak sûresinde (96/19) olduğu gibi rek‘atın sonuna tesadüf ediyorsa, tilâvet secdesi namaz secdeleriyle yerine getirilmiş olur; namazdan sonra ayrıca tilâvet secdesi yapılmaz. Hatta Hanefî mezhebinde, niyet etmesi durumunda, yapacağı rükûun da tilâvet secdesi yerine geçeceği kabul edilmiştir.

Secde Âyetini okuduktan sonra okumaya daha devam edecekse tilâvet secdesine varıp kalkması gerekir. Âlimlerin bu görüşlerine rağmen, elimizde Hz. Peygamber'in namazda tilâvet secdesi yaptığına ilişkin sağlıklı bilgi bulunmadığı gibi, namazdaki kişiden ayrıca bir de tilâvet secdesi yapmasını istemek yukarıda ortaya konulan anlam ve amaç çerçevesi içerisinde tutarlı ve gerekli değildir. Çünkü namaza durmuş olan kimse, lisân-ı hâl ile, zaten yaratıcısına karşı bir muhalefet içerisinde olmadığını, aksine bir boyun büküş ve tevazu içerisinde olduğunu göstermekte ve ayrıca namaz gereği rükû ve secde yapmaktadır. Bu bakımdan, namaz esnasında yapacağı secdelerin aynı zamanda tilâvet secdesi görevi de göreceğini söylemek daha mâkul ve namaz disiplini bakımından daha uygun gözükmektedir.


14 Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde Var hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar da bizimle paylaşmayı unutmayın..

En üstteki ilan

İlanın Altında

Türkiyenin Yeni İçerik Platformu SihirliYelpaze
Sivas Psikolog